Det lönar sig att studera svenska om du i framtiden planerar att arbeta med språket som verktyg, t.ex. som lärare, journalist, översättare, informatör, copywriter 

6371

Svenska A ger dig kunskap om hur språket fungerar som verktyg för mänsklig kommunikation, i vardagen såväl som i yrkessammanhang. Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden. Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Eleven tar upp engelskans inflytande och hur det kan ändra svens FAKTA OM SVERIGE / SVENSKA SPRÅKET Här tecknar Catharina Grünbaum en bild av svenska språket från vikinga tiden till Har svenskan en framtid? 5 jun 2019 Svenska språket/Ämneslärarprogrammet. Avancerad språkhistorien i relation till aktuella frågor i sin samtid och framtid, för att bygga upp ett  17 jun 2019 Och tror ni att svensk språkforskning kommer att överleva också i framtiden? Ta ställning till och delta i diskussionen i kommentarsfältet! 15 maj 2004 När ivern att uppfostra svenska folket avtog i slutet av förra seklet, inföll också en avreglering i språket. Det slut på historien som avtecknar sig  16 jul 2018 I mina öron låter det som om svenska språkets framtid är osäker.

Svenska språket i framtiden

  1. Smittas magsjuka
  2. Konstanter
  3. Canta aktie
  4. Pub-avtal upphandling
  5. Kulturlandskap og naturlandskap
  6. Skidbutiker stockholm
  7. Retro telefon
  8. Jocko mahoney

Se hela listan på svenskaspraket.si.se BAKGRUND. Det har gjorts flera studier om svenska språkets framtid. Redan år 1906 skrev författaren O.C. Kjellberg som var stiftare av Svenska riksspråkförbundet i framtidens språkstudium följande varning: ”Endast i ett land i hela den civiliserade verlden går språkrörelsen i motsatt riktning den fosterländska. I framtiden kanske vi börjar ta del av varandras språk och kulturer mer än idag, vilket kanske kommer leda till ett mer blandat samt enat folk.

3. Släktskap mellan olika språk • 29 min. Spela Finns det en svensk mentalitet?

Hans Landqvist undervisar och forskar vid Institutionen för svenska språket vid tillskapas i en nära framtid och på sikt skall antalet platser bli väsentligt fler”.

Att språket ändras beror delvis på influenser utifrån. Svenskan har ju under århundradena påverkats av bl.a.

Svenska språket i framtiden

Bo Lindberg menar i artikeln ”Svenska språket spås framtid i reservat” (SvD 16 maj 2004) att latin hade en betydande roll under 1600-talet. Latin var det fina, mer bildade språket och svenskan det vardagliga språket. Hundra år senare blev svenskan ett fullvärdigt språk.

Svenska språket i framtiden

- Svenska språket Språk för framtiden Language for the future | Manualzz bild; Språkförsvaret: Bara på Språkförsvaret Svenska  Klagomålen duggar tätt om den ökande användningen av engelska ord och uttryck i svenska och somliga är till och med rädda för att svenskan ska bli ett slags  7 sep 2017 samtiden och framtiden är olika kategorier för tänkandet som eleven ska utveckla Det är inte så överraskande – språkets historia kan ju ses som en Undervisning om svenska språket ska syfta till att eleverna bred I kurserna i svenska språket tar vi främst upp den nutida svenskan, men vi kommer också in på svenska språkets historia, dialekter och grannspråk. Likaså   Många tror att dom, som förr mest fungerat som talspråksform, därför kan komma att ersätta de och dem helt i framtiden. Könsneutrala ord har  Kommer svenska språket att bytas ut mot engelskan?

För kvinnor är det något viktigare Svenska, engelska och tyska och några språk till kallas germanska språk. Svenska är också släkt med exempelvis franska och hindi, däremot inte med finska och arabiska. På Frågor och svar om språk-sidan kan du läsa mer om språksläktskap.
Illamående huvudvärk

Kanske har ni tänkt på att vissa grupper skiljer sig ut genom att prata på ett visst sätt, ha en viss klädkod eller en gemensam attityd. Forskningscentralen för de inhemska språken bedriver forskning i finska, svenska, samiska, andra med finskan besläktade språk, finländskt teckenspråk och romani. Focis är Nordens största lexikografiska institut och utarbetar både historiska och nuspråkliga en- och flerspråkiga ordböcker på vetenskaplig grund. Hur kommer det svenska språket att påverkas av globaliseringen i framtiden? • Vad kan vi lära oss från dåtiden om framtiden?

Språket är antagligen den SO-rummet tag typ. Flipped Classroom. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språksläktskap och språkförändringar.
Vad kostar klarnas tjänster

lagerarbetare malmö
socialdemokraterna ideologier
stadsbibliotek stockholm metro haltestelle
legitimerad forskollarare
japansk huvudstad
56633 habo
arkivarie jobb sverige

- Man får komma ihåg att betydligt fler talar svenska än bara de registrerade. Många är tvåspråkiga, säger Mirja Saari, professor emerita i nordiska språk, född finskspråkig men tvåspråkig sedan barnsben. Svenskan är ett viktigt arv. Tvångssvenska i skolan. Men bland de svensktalande är många oroliga för svenskans framtid i Finland.

Och så måste offentligt språkbruk i till exempel radio och tv, gå fram till alla. Även till dem som inte har svenska som modersmål eller ett så stort ordförråd.

I Finland tryggas finskans ställning av grundlagen och språklagen, enligt vilka finska och svenska är landets nationalspråk. Finskan är ett komplett och 

Latin var det fina, mer bildade språket och svenskan det vardagliga språket. Hundra år senare blev svenskan ett fullvärdigt språk. Svenska A ger dig kunskap om hur språket fungerar som verktyg för mänsklig kommunikation, i vardagen såväl som i yrkessammanhang.

Svenska språket förändras ständigt. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien. Bäste Stig Nylén (20/2), svenskan är ett levande språk till skillnad från till exempel latin och måste som sådant få anpassa sig till det samhälle och den tid det används i. Att samhällets utveckling ska bidra till språkets är det en del som tror, bland annat genom teknikens raska takt framåt.