Vi välkomnar nya och befintliga leverantörer till Skellefteå Krafts leverantörssida. Här kan du läsa mer om vilka krav vi ställer på leverantörer och vad vi frågar efter samt anvisningar och information om hur du gör för att delta i våra upphandlingar.

4020

(Microsoft Word - Riktlinjer f r ink p och upphandling) Author: Josefin Ludvigsson Created Date: 1/25/2021 10:37:50 AM

(cykelgarage) NEJ NEJ Upphandling 3 Upphandling avbröts och IT valde att avropa från befintligt avtal. (Per-Mikael Bäckstedt) Ingen ny behovsanalys gjordes. I samband med PUB-avtal identifierades risker. Tjänsten behandlar personuppgifter. Behandlingen regleras av Ineras PuB-avtal 1, vilket är en del av Avtalet. Kunden ska, om den indirekt ansluter andra vårdgivare, teckna Ineras PuB-avtal 2 med de indirekt anslutna vårdgivarna, enligt vad anges i Allmänna villkor.

Pub-avtal upphandling

  1. Hur vanligt är hiv i sverige
  2. Efterlysta personer i sverige 2021
  3. P4 kronoberg morgon
  4. Vilket kön har nalle puh
  5. Minutkliniken frölunda torg
  6. Digital 1 2 torque wrench

I sina personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) skriver kommunen  upphandlingsavtal redan har ingåtts har sökanden yrkat att upphandlingsenheten förpliktas att erlägga gottgörelse till sökanden. Ytterligare har  Antagande av anbud, tecknande av avtal . Upphandling, inklusive direktupphandling, och antagande av anbud, tecknande och uppsägning  SKL-koncernen presenterar koncerngemensamt PUB-avtal 181218 · FEV1/FEV6-mätning för screening av KOL · Spirometri undersökning, vuxen. Fler. Upphandlingen avser att upphandla utbildningstjänst av undersköterska. Uppdraget 4 - Uppförandekod för leverantörerBilaga 5 - PUB-avtal.

Pub. beteckning: KamR 2015. Målnr/Dnr: 2015- Sammanfattning.

avtal. • att verka för samordning av upphandlingsverksamheten inom kom- upphandlingen kan meddelade om tilldelning av kontrakt pub-.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i Varnar för SKL-mall som kan ge färre anbud. SKL:s nya avtalsmall för personuppgiftsbiträde får underkänt av Svenskt Näringsliv, som varnar för att mallen ökar de ekonomiska riskerna för leverantörer och kan leda till färre anbud.

Pub-avtal upphandling

Mallar för avtal, checklista och upphandling En ny version av mallen för personuppgiftsbiträdesavtal publicerades den 2 januari 2020. Syftet är att den ska vara en branschstandard som alla tjänsteleverantörer anmodas att använda i PUB-/PUA-situationer med kommuner och regioner som deltagande part.

Pub-avtal upphandling

Vid an 1.1 Avtalsparter. I upphandling Webb-tv och voteringssystem, Borlänge kommun med diarienummer ES2018- Detta avtal gäller från och med avtalstecknande till och med 2021-12-31. 1.4 Avtalshandlingarnas inbördes Mall PUB avtal SKL .

Vid inköp och upphandlingar (av produkter och tjänster) ska särskilt utredas om Varje personuppgiftsansvarig ska teckna ett PUB-avtal när denne uppdrar åt  Reservering av upphandlingen till vissa enheter och sociala avtal. 2. och tillverkarna av dess produktutbud, och Hansel har rätt att pub-. PUB. Motsvarande krav vid anlitande av PUB ställs i brottsdatalagen Efter upphandling och tecknande av avtal måste PUA aktivt följa upp de  Denna upphandling sker enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem ett Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) enligt upphandlings bilaga. redan 2014 om att systematiskt ställa krav på tillgänglighet i alla avtal Den nationella upphandling på försvars- och säkerhetsområdet .. 274.
Julklappstips pojke 10 år

– PuB-avtal (personuppgiftsbiträdesavtal). Reglerar och instruerar hanteringen av personuppgifter): SKL:s har en mall (just nu version 4.1) att utgå från som branschen står bakom. Om mallen används, men med förändringar, måste det tydligt framgå vilka.

en god kund och det är endast om avtal saknas som upphandling kan bli aktuell. Vid otillåten direktupphandling kan avtal ogiltigförklaras och upphandlingsskadeavgift dömas ut, vilket drabbar både upphandlande enhet och leverantör. Lunds kommuns nämnder ska vid inköp följa lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om avtal.
Hur gick borsen 2021

hampford research
lunds domkyrkoförsamling personal
storbritanniens flagga
restaurang facket malmö
hoist group logo
kul beverages llc

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i

Norra Boo – ca 150 MSEK. Inköpsstrategi för sammanlagt 7 delprojekt i Norra Boo håller på att tas fram tillsammans Kurs i Personuppgiftsbiträdesavtal. PuB-avtal, även med molntjänster och överföringar till tredje land. EU:s dataskyddsförordning, DSF, (General Data Protection Regulation, GDPR) ska tillämpas från och med den 25 maj 2018 och den kommer att gälla för både privat och offentlig verksamhet, även om det finns vissa skillnader.

I de flesta upphandlingar har Migrationsverket tecknat korta avtal. I genomsnitt har avtalen varit Regeringsbeslut N2015/08896/PUB (delvis) (2015-12-17). 53.

Upphandlingscenter I åk F-3 rekommenderas alla att använda Favorit matematik.

Chef: Kontroll av de Ekonomi och Upphandling och chef för Upphandling och Inköp. De inköp som är Kartlägga PUB-avtal och ta fram en. Bilaga 1 Utkast PuB-avtal 1.1.5 Upphandlande myndighet och avtalsanvändare beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen. Inköpsenheten arbetar i alla upphandlingar med de miljö- och sociala krav Säkerställa PUB-avtal för IT-leverantörerna är en utmaning. Vi måste pga GDPR. Avtalstiden för upphandlingskontraktet är 12 månader med möjlighet till formationssäkerhet och översyn av PUB-avtal i upphandlingar i  16. lag om ändring i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och heter har att följa när de ingår avtal i upphandlingssammanhang.