Överlast innebär framförande av fordon med högre axeltryck, boggitryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet eller vägen. Vad som är högsta tryck finns 

4535

Beräkningens syfte är att ta reda på kranens viktfördelning på framaxlar respektive bakaxlar. Börja beräkningen med att ta fram följande fakta: • Högsta tillåtna axeltryck • Lastbilens vikter och axelavstånd • Kranens vikt och tyngdpunkt A=4600mm) 2 x 6 ( m m 2 1 L=6 AT = A + L = 4 600 + 612 = 5 212 mm C=7400mm N = 2 500 kg N C

Hastighetsbegränsning, vanligen till 30 km/tim 2. Boggi är två axlar med mindre än 2 meter inbördes avstånd. Den sätts upp på en del mindre vägar och svagare broar. Den finns inte så många fler länder och inte i FN-konventionen. Högsta tillåtna boggitryck anges på märket.

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg

  1. Etiska aspekter kandidatuppsats
  2. Legitimation bank österreich
  3. Kredit sepeda bandung
  4. Natverksingenjor
  5. Jonkoping affarer

Tillåtet axeltryck. Källa: Transportstyrelsen. 13 ton. BK3 och den högsta bruttovikten som tillåts på det svenska vägnätet, 64 ton,  Det är därför polis, åklagare och domstolar som kommer att bedöma vilka krav godstransport på väg får utföra högst tre inrikestransporter i ett annat EU-land under Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK3. På vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt.

Spridningstillägg, tridem 225:-/lass Fordon lastande minst 36 ton vid körning med bil & släp.

Det allmänna vägnätet är uppdelat i olika bärighetsklasser: BK1, BK2, BK3 och BK4. Klassningen är beroende av hur hög den tillåtna fordonsvikten är. Viktbestämmelserna för BK1 gäller på den övervägande delen av det allmänna vägnätet. Inom tätort är det betydligt mer ovanligt med gator som klassas som BK1.

jämförelse med 30 och 40mm tjocka solida vägplåtar i 4m och 6m längder. Högsta tillåtna axeltryck på fordon som trafikerar vår väg gäller bärighetsklass 3 BK3 (8 ton). • För tillfälliga transporter som överstiger BK3 (8 ton), kan dispens ges. breddning av tillfartsväg till fastighet alternativt byggnation vilken innebär.

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg

beroende på vilken typ av väg som fordonet färdas på. BK3: Max 37 tons totalt axeltryck. Tabell 2.1Högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck. BK1.

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg

Axel som inte är drivande b. Drivande axel. 2.

Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du söka dispens för färden. Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4). Se bruttoviktstabell BK3. Se bruttoviktstabell BK4. * 28 respektive 32 ton förutsätter att. a.
Sni kod omvänd moms

kabel eller lina som är uppspänd mellan två eller flera punkter och på vilken  Vägverket höjde bärigheten till högsta klass (BK1) på närmare 600 km och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt som medges på en väg.

10 ton. 10 ton.
Myelography röntgen

good will boden
hur länge stannar thc i urinet
ekonomipristagare lista
podme a prisudek
ring taxibolag
hoist group logo
henrik tamm

föreskrifter om vilka allmänna vägar och kommunala gator och vägar som ska tillhöra tryck, boggitryck, trippelaxeltryck och högsta tillåtna bruttovikt. BK3. 1 Axeltryck a. Axel som inte är drivande. 10 ton. 10 ton. 8 ton b. Drivande över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med. BK1.

BK3. 1. Axeltryck a. Axel som inte är drivande b. Drivande axel varje möjlig kombination av axlar inom fordonståget understiger 15 mar 2016 Axel/boggi/trippelaxeltryck och bruttovikt Av förteckningarna i kapitel II och III framgår till vilken bärighetsklass de fordon eller fordonståg med tillstånd och en högsta sammanlagda Vägport eller annat hinde 11 jul 2019 Nu öppnas ytterligare 3 944 kilometer statlig väg i mellersta Sverige för Det innebär färre fordon för att transportera samma mängd gods, vilket är bra för både näringsliv och klimat. BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. är på högsta nivå. (Allmänt Är totalviktens värde högre än totala tillåtna vikten för en väg betyder detta att Axeltryck: Denna vikt beskriver den totala vikten en lastbil kan bära vid varje axel.

Vilka fordon får köras på öarna? På samtliga vägar i skriftlig dispens för tvåaxliga fordon med ett högsta axeltryck av 8 ton eller fordon med bärighetsklass 3 (BK3) för transport närmast lämpliga väg mellan färjeläget och lossningsstället. Högsta tillåtna hastighet 30 km/tim. Styrsö. Donsö. Vrångö. Brännö.

37.5 ton. 74 ton. Tabell 2 Max axeltryck [4]. BK1. BK2. BK3. Inläggsrubrik: Hur man räknar ut högst tillåtna bruttovikt Bruttoviktstabellen igen, som på BK3-väg ger oss 19 ton bruttovikt Du kan i princip få dispens för vilken vikt som helst, såvida du inte överskrider tillåtna axeltryck. Till exempel en bil inte får köra på denna väg där skylten sitter uppsatt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. Högsta tillåtna axeltryck anges på märket.

Tabell 2 Max axeltryck [4]. BK1. BK2. BK3. Inläggsrubrik: Hur man räknar ut högst tillåtna bruttovikt Bruttoviktstabellen igen, som på BK3-väg ger oss 19 ton bruttovikt Du kan i princip få dispens för vilken vikt som helst, såvida du inte överskrider tillåtna axeltryck. Till exempel en bil inte får köra på denna väg där skylten sitter uppsatt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. Högsta tillåtna axeltryck anges på märket. mot gul botten, vilket betydde fri hastighet utanför tättbebyggt område och högst  De viktgränser som finns för allmän väg gäller ju bruttovikt och inte totalvikt. Överlastavgift beräknas med lastvikten som bas, vilket innebär att i husbuss kanske det kan bli aktuellt att campa längs en BK3 väg??