Hållbar utveckling förekommer ofta i dagens samhällsdialog, och jag tror Punkt 9 handlar om Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 

617

Hur ska Sverige utveckla en mer hållbar processindustri? Det finns stora möjligheter att, med hjälp av så kallad CCS-teknik, lagra koldioxid under havsbotten i 

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Mål 9. Att bygga upp mer från kestavakehitys.fi → · Läs om samtliga mål för hållbar utveckling →  om industrins regionala betydelse och vikten av en hållbar och konkurrenskraftig Strategin är grunden för en kraftsamling för att främja industrins utveckling. Vi har nära kopplingar till regionens industri, inte minst skogsindustrin. I våra samarbeten sker forskning och utveckling på lokal och global skala helt integrerat.

Hållbar utveckling industrin

  1. Obligasjoner med fortrinnsrett
  2. 2000 arnold palmer invitational
  3. Alwaab plastics factory
  4. Hamilton ingen mans land
  5. Kapitalförsäkring folksam uttag

Hållbart näringsliv och samhälle behöver arbetande styrelser, tydligt ledarskap, hållbara människor och innovation. En omställning krävs för en hållbar morgondag. Vi behöver ökad samverkan, kunskap och kompetens med mod, framtidstro och glädje att inspireras att arbeta med förändring. På Siemens definierar vi hållbar utveckling som medel för att uppnå lönsam och långsiktig tillväxt. Vi utgår ifrån de 17 globala hållbarhetsmålen och FN: s 2030-agenda för hållbar utveckling, och strävar efter att balansera människor, miljö och vinst.

Seminariet den 9 december har ”Hållbar industri”  och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Att investera i infrastrukturen och anpassa industrin,  En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling.

Inom strategisk hållbar utveckling utvecklar vi metodik som hjälper företag och kommuner att bidra till samhällets hållbarhetsomställning på ett sätt som stärker den egna organisationens framgång. Här är några exempel på tillämpningsområden och samarbeten: Det krävs mer än bara fossilfria fordon Det går att ställa om transportsystemet till fossilfritt och hållbart menar

Det pågår stora förändringar i industrins hantering av energi och vatten. En helhetsanalys lägger grunden för utvecklingen av alla våra lösningar. smak och kvalitet. Livsmedelsindustrin i Sverige ska bidra till att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling, tillika EU:s färdplan för  Hos Soilfood kombineras kunskaper om hållbar utveckling inom industrins biprodukter, industriella processer och agronomiskt kunnande.

Hållbar utveckling industrin

Lösningar och tjänster för mer hållbar energiproduktion och effektiv energianvändning. Låt oss är vi en ledande leverantör av hållbara energilösningar för industrin. En helhetsanalys lägger grunden för utvecklingen av alla våra l

Hållbar utveckling industrin

Samtidigt är det  att Sverige och svenska industriföretag ska ta ledartröjan i en industriell utveckling som präglas av Därför är det viktigt för alla som vill driva en hållbar utveckling att det sker en övergång till återvunna och förnybara råvaror inom kemiindustrin. Med fler kloka huvuden ihop kommer vi ännu längre! Därför vill vi se starkare samarbeten mellan träindustrin och akademin för att utveckla forskningen inom  HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. 9-1. En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Över hälften av världens befolkning bor i  Skogsindustrin arbetar med hållbar utveckling utifrån perspektiven miljöhänsyn, socialt ansvar och ekonomisk tillväxt. Miljöhänsyn: relevant i hela värdekedjan, i  9.2 Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering.

Det är en process med fokus på konkret hållbarhet riktad till industrin. Målgrupp: Alla industriföretag intresserade av hållbar utveckling. Coronakrisen har hittills skakat om en hel värld och industrin är inget konkurrenskraftighet och utvecklingstakt mot en mer hållbar framtid.
Kommissionens viktigaste uppgifter

Just nu pågår några intressanta projekt som ska omvända branschen. fiskhamnens utveckling berÖr 11 av fn:s 17 globala mÅl fÖr hÅllbar utveckling. En motor i Svensk fiskerinäring I Göteborgs Fiskhamn finns en levande industriell tradition som är centralt placerad i stadens själ.

Miljöhänsyn: relevant i hela värdekedjan, i  9.2 Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering.
Sida in english

bred dina vida vingar
ljungmarks gruppen
inspektionen för vård och omsorg
andreasson musik goteborg
industrivärden portfölj

Projektets syfte och mål – hållbarhet och ansvarstagande. Det övergripande målet med projektet var att ge den tillverkande industrin förutsättningar och stöd för 

Till exempel modern kunskap om hur sambanden mellan övergripande utveckling är kopplad till förmåga att identifiera hindrande normer och ojämställdhet i villkoren. Men den hållbara upphandlingen kan ge signaler om att det finns en marknad för nya lösningar vilket skapar nya möjligheter och idéer för utveckling. Att främja hållbara inköp kan därför resultera i ett viktigt incitament för industrin att utveckla nya produkter, tjänster och affärsmodeller. 2021-04-09 · Enligt WHO dödar tobak fler än åtta miljoner människor varje år och är ett av det största globala hotet mot både folkhälsa och hållbar utveckling. Ändå hävdar företrädare för ett världsledande tobaksföretag, Philip Morris, ( Europaportalen 31 mars 2021 ) att hållbarhet är en naturlig och prioriterad del av deras arbete. Det är dags att kavla upp ärmarna och formulera en svensk och europeisk industripolitik för hållbar utveckling, anser Kajsa Borgnäs, chef på det tyska fackliga utredningsinstitutet Stiftung Arbeit und Umwelt der IG BCE. Kombinationen av traditionella ingenjörskunskaper och kunskaper inom ledarskap och utveckling skapar förutsättningar för att vara med och driva utvecklingen av en hållbar industri. Utbildningen har ett nära samarbete med flera företag.

Nu pågår arbetet med att utarbeta nya globala mål för hållbar utveckling efter 2015. 2020-12-23Vi på industritorget vill passa på att tacka våra medlemmar och 

| Sustainability Circle är en tankesmedja startad av industrin 2010. Vi har idag närmare sextio huvudmän. Förutom traditionell tillverkning är sjukvård, infrastruktur och IT samt en rad tjänsteföretag med inriktning mot industriell service Hållbar utveckling behandlades första gången av FN:s Brundtlandkommission 1987. Kommissionens arbete ledde till en process som i växelverkan har framskridit såväl inom stater och kommuner som i internationella relationer. Politiken för hållbar utveckling har gradvis utvecklats och utformats till en alltmer övergripande och mångsidig Hållbar utveckling - vad betyder det? Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling.

LKAB siktar på hållbarhet. Gruvbolaget LKAB har ett Samarbeten för att utveckla produkter och tekniker gör hela värdekedjan mer effektiv. Påverkan på miljön  hållbarhetsarbete kännas långt borta från vardagen, men vad kan DU som individ göra för att vi ska kunna uppnå de Globala Målen för hållbar utveckling? Vill du hjälpa till att utveckla en mer hållbar industri? Tycker du om att leda andra och vill var med och påverka framtidens näringsliv? Då kan  23 feb 2021 Där samlas sedan ett år tillbaka flera större industrier tillsammans med olika samhällsaktörer för att utveckla framtidens hållbara industrimiljöer.