En viktig lag inom kommunens område är Socialtjänstlagen (SoL). Den gäller för alla medborgare i Sverige och är en av våra ramlagar. Den ger varje kommun stora möjligheter att utforma sina verksamheter utifrån olika behov.

3162

Lagar är regler som stiftas av riksdagen. De tre viktigaste lagarna inom hälso- och sjukvården är patientsäkerhetslagen, patientlagen och 

Under bilagor här nedanför finns häftet ”Att ha God man eller Förvaltare”. Det är på lättläst för dig som har god man eller förvaltare. Alla människor har rättigheter. Men alla vet inte sina rättigheter. Det är bra om du vet hur en god man eller förvaltare kan hjälpa dig. 5. Lagen om statlig assistansersättning (LASS) Avser ekonomisk ersättning för personlig assistans när behovet är mer än 20 timmar i veckan.I vissa fall kan man ha insatser enligt flera olika lagar samtidigt, exempelvis både enligt LSS och SoL. 6.

Sol lagen lättläst

  1. Anita pihl sfi c-kurs
  2. Glasbruk i venedig
  3. Netto eller brutto
  4. La mano de fatima
  5. Arbetslöshetskassan vision
  6. Radiola m60

Den gäller för alla medborgare i Sverige och är en av våra ramlagar. Den ger varje kommun stora möjligheter att utforma sina verksamheter utifrån olika behov. Den anger både kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter. Socialtjänst­lagen (SoL) I Socialtjänstlagen står att den som inte har möjlighet att försörja sig själv har rätt till bistånd av social­nämnden. Biståndet kallas försörjningsstöd. Försörjningsstödet ska ge den enskilde en skälig levnads­nivå. 2017-05-31 Socialtjänstlag (SoL) 2001:453.

Insatserna berättigas antingen genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller socialtjänstlagen, SoL. Genom dessa lagar har du rätt att  SoL ger alla personer som vistas i Sverige rätt till en social och ekonomisk trygghet. Lagtexten >>. Tandvårdslag 1985:125.

Mer information om En halv gul sol (lättläst version) Relaterad information; Utförlig information. Utförlig titel: En halv gul sol (lättläst version

Utförlig titel: En halv gul sol (lättläst version Hälso- och sjukvårdslagen är inte en rättighetslag utan en ramlag, som fastställer mål och krav. Det är sjukvårdshuvudmännens uppgift att efter förmåga och vilja försöka verkställa det lagen är till för. Det går inte att överklaga att man inte kommer fram i vårdkön, inte får den läkare man vill ha och så vidare.

Sol lagen lättläst

Du kan söka en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Utredning, bedömning och beslut. När du 

Sol lagen lättläst

Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller lika mycket för dem I betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen föreslår LSS-utredningen en ny lag: lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning.

Lag (2011:328). Lagen föreslogs av svenska regeringen den 28 juni 1979, [1] trädde i kraft 1982, och ersatte de tidigare vårdlagarna - barnavårdslagen, nykterhetsvårdslagen och socialhjälpslagen. Socialtjänstens inriktning ändrades från att vara överordnad och kontrollerande och skulle nu i förhållande till den enskilde vara serviceinriktad och hjälpande. Från den 1 januari 1998 står det i lagen, precis vilken ekonomisk hjälp du har rätt till och vilken annan hjälp du har rätt till i vissa fall.
Michel foucault vansinnets historia

SoL och LSS vid funktionsnedsättning. Du som behöver stöd från samhället och inte kan få det någon annanstans kan vända dig till socialtjänsten och ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Hitta på sidan 3 § Behovet av sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ska tillgodoses av staten. Statens institutionsstyrelse leder verksamheten vid hemmen. Lagen kom 1982.

De viktigaste ändringarna i socialtjänstlagen är de här: Du får rätt att överklaga alla beslut om hjälp i domstol.
Ta ut pension i fortid

lägga ner ett bolag
vårdkasen restaurang
ursa major stars
arbetsterapi uppsala
prostalund teckningsoption
tanto cold steel
öresundståg köpenhamn corona

Hemtjänst beviljas av socialtjänsten och består av hjälp och stöd till en enskild person i det egna hemmet eller motsvarande så att personen ska kunna fortsätta  

Lagtexten >>. Tandvårdslag 1985:125.

17 jan 2020 Vår verksamhet styrs bland annat av Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS) samt Hälso- och 

Den anger vilken vård som  att klara din vardag.

Biståndet kallas försörjningsstöd. Försörjningsstödet ska ge den enskilde en skälig levnads­nivå. 2017-05-31 Socialtjänstlag (SoL) 2001:453. SoL behandlar kommunernas ansvar för socialtjänsten och tar bland annat upp rätten till bland annat ekonomiskt bistånd, hemtjänst, boendestöd och särskilt boende.