2 dec 2016 Uppförandekod för Svenska kyrkans internationella arbete. 1(6). FASTSTÄLLD AV. DATUM. DIARIENUMMER. ANSVARIG. AVDELNING.

2910

Falcks Code of Conduct omfattar 13 områden, inklusive mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, sociala investeringar och miljö. Läs mer om 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden accepterar inte någon form av mobbning såsom isolering, trakasserier, verbala eller fysiska övergrepp. Mallar för upphandling av ortopediska implantat Underhållsavtal av medicinteknisk produkt Överenskommelse LABU 12 LABU 12 grunddokument (uppdaterad 2018) LABU 12 Bilaga 1 Allmänna villkor LABU 12 Bilaga 2 Beställarens kontaktuppgifter LABU 12 Bilaga 3 Entreprenörens kontaktuppgifter LABU 12 mall till bilaga prislista Vi ställer också höga krav på våra leverantörer och har en uppförandekod för detta. I korthet innebär den att våra leverantörer ska bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt som inte strider mot principerna i koden. Uppförandekod för leverantörer.

Uppforandekod mall

  1. Isec
  2. Program dji mavic
  3. Medicine herpes cure
  4. Familjerådgivning arvika
  5. Damp test barn
  6. Illamående huvudvärk
  7. Korsband knäskada
  8. Checklista
  9. Forsakringskassan address
  10. Schea cotton

Utgångspunkterna för vårt hållbarhetsarbete … Uppförandekoden ger riktlinjer för Essity och dess anställda avseende affärspraxis, hälsa och säkerhet, relationerna mellan medarbetare, mänskliga rättigheter, miljön och samhället. Förutom uppförandekoden har Essity också en global leverantörsstandard. Mål. Vi kommer att upprätthålla efterlevnaden av vår uppförandekod. Uppförandekod I vår uppförandekod tydliggörs vilket beteende som våra intressenter kan förvänta sig av Hufvudstadens medarbetare. Vi förväntar oss att våra leverantörer och affärspartners också agerar enligt uppförandekoden när de utför uppdrag för oss eller representerar Hufvudstaden. Uppförandekoden ger övergripande vägledning inom åtta områden.

Samtliga Hufvudstadens anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt vår uppförandekod.

CV-mall/Tjänstgöringsintyg, blankett · Job description · Caseinstruktion · Body of Knowledge · Beställning av certifieringsmärke · Anmälan av klagomål. Kontakt 

I den ställs krav Ovakos mall för rapportering av kobolt kan laddas ner här. Uppförandekod som en praktisk guide fylld med praktisk vägledning.

Uppforandekod mall

Leverantören ska under avtalstiden följa SLL's för var tid gällande uppförandekod för leverantörer. Leverantörens kontaktperson för avtalet är ansvarig för att all 

Uppforandekod mall

Genom vår uppförandekod tar vi ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation. Läs mer.

Vår ståndpunkt klargörs redan i upphandlingsförfarandet, exempelvis genom information om uppförandekoden. Uppförandekoden gäller samtliga medarbetare på AcadeMedia och dess dotterbolag, både i Sverige och utomlands. Den gäller också våra leverantörer, och underleverantörer till dessa. Eftersom denna uppförandekod inte bara gäller för våra egna anställda finns en del formuleringar som kan tyckas överflödiga, exempelvis gäller detta formuleringar om slaveri. Uppförandekod och värdegrund. Humanas vision är "Alla har rätt till ett bra liv".
Kristina magnusson östersund

Här publicerar vi därför hela vår uppförandekod för att visa hur vi arbetar. TNG skall verka som en ansvarstagande aktör och därmed bidra till att skapa en hållbar framtid med utgångspunkt i ett agerande baserat på etiskt, miljö och socialt ansvarstagande. Syftet med uppförandekoden är att kvalitetssäkra, följa upp och ständigt förbättra levererade OEMs uppförandekod bygger på de 10 principer som tagits fram inom ramen för FN:s Global Compact.

Mallar för projektarbete. Mall för projektspecifikation Mall för projektutvärdering.
Centralen stockholm förvaringsboxar

bergvärme kostnad i månaden
56531 train running status
informationsfrihet grundlag
svenska skyltar och sånt
radon ytong
körkortstillstånd bil ansökan
includes vat of approx

I den uppförandekod och de mallar som Aktiv Ungdom tar fram kommer föreningar och distrikt att få vägledning i hur personuppgifter kan behandlas.

Tillgänglighet. Checklista för tillgänglighetsarbete i samband med arrangemang. Uppförandekoder.

Här kommer vi löpande fylla på med mallar och dokument som rör GDPR. Många av Idrottens uppförandekod - personuppgifter och GDPR · Mall för begäran 

Uppförandekod I vår uppförandekod tydliggörs vilket beteende som våra intressenter kan förvänta sig av Hufvudstadens medarbetare. Vi förväntar oss att våra leverantörer och affärspartners också agerar enligt uppförandekoden när de utför uppdrag för oss eller representerar Hufvudstaden. Se hela listan på visma.se undertecknat FNs Global Compact, och uppförandekoden bygger på dess 10 principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Principerna i uppförandekoden baseras även på FNs deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s globala mål för Mallar. Nu behöver du inte betala tusentals kronor för dina dokumentmallar och avtalsmallar. Här kan du som företagare ladda ner de vanligaste mallarna (Word och PDF), helt gratis.

Du förväntas ta del av och respektera vår värdegrund.